Psychiatra Poznań

Dr n.med. Sebastian Kliwicki

Doktor nauk medycznych, absolwent Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, specjalista z zakresu psychiatrii oraz specjalista zarządzania w opiece zdrowotnej. Rezydentura oraz studia doktoranckie w Klinice Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, gdzie pracuje nadal jako starszy asystent. Adiunkt w Katedrze Historii Nauk Medycznych - wykładowca w zakresie Rozwoju Seksuologii, Etyki Lekarskiej oraz Historii Medycyny.


Doświadczenie zawodowe zdobywał w Klinice Psychiatrii Dorosłych UM w Poznaniu, Poradniach Zdrowia Psychicznego, Hospicjum Domowym i Poradni Geriatrycznej, konsultując psychiatrycznie Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym w Poznaniu, jako lekarz orzecznik w zakładach ubezpieczeń oraz prowadząc własną praktykę. Swoją wiedzę pogłębia i doskonali w czasie systematycznych szkoleń i kursów ( również psychoterapeutycznych i coachingowych).

 

Specjalizuje się w zakresie chorób psychicznych osób dorosłych oraz psychogeriatrii.

Zajmuje się diagnostyką i leczeniem następujących zaburzeń:

  • Depresja
  • Zaburzenia lękowe – nerwice
  • Zaburzenia zachowania
  • Organiczne zaburzenia nastroju
  • Psychozy
  • Zaburzenia snu
  • Zaburzenia pamięci – otępienia
  • Choroby wieku podeszłego

Dla swoich pacjentów możliwe również WIZYTY DOMOWE!


Przeprowadza również badania psychiatryczne niezbędne do wydania pozwolenia na posiadanie broni.